یادداشت های یک دانش جو

برای ساختن باورهایی استوارتر و ریشه دارتر

یادداشت های یک دانش جو

برای ساختن باورهایی استوارتر و ریشه دارتر

یادداشت های یک دانش جو

نوشتن برایم همچون مشق اندیشیدن است. می نویسم پس هستم!

۱ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

18 اصل راهنما از ملکیاناین مطلب را در سایت فرهنگی نیلوفر (اینجا) خواندم. مطالعه آن را به همه دوستانی که دغدغه زیستن اخلاقی و انسانی را دارند توصیه می کنم. به نظرم چکیده و عصاره همه مباحث و تاملات استاد ملکیان در طول این سال هاست که به مناسبتهای مختلف در سخنرانیهای خود بیان کرده اند.

باید:
1) عشق بورزم، یعنی به دیگران نیکی بی حساب و کتاب(هم به معنای بدون محاسبه گری و هم به معنای بی حد و حصر) بکنم تا شادی ژرف نصیب ام شود.


2) زندگی این جایی و اکنونی داشته باشم تا هم از سلامت روانی بیشتر و هم از کمال اخلاقی بیشتر بهره مند شوم.


3) به ارزش داوری های دیگران به کلی بی اعتناء شوم تا به خود شکوفائی کامل دست یابم.

۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۹۳ ، ۱۴:۰۵
الهام یوسفی