یادداشت های یک دانش جو

برای ساختن باورهایی استوارتر و ریشه دارتر

یادداشت های یک دانش جو

برای ساختن باورهایی استوارتر و ریشه دارتر

یادداشت های یک دانش جو

نوشتن برایم همچون مشق اندیشیدن است. می نویسم پس هستم!

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

کاراشاره:

متن پیش رو بخشی از مصاحبه استاد ملکیان با عنوان "علی شریعتی در نگاه مصطفی ملکیان" است. وی در این بخش به این مسئله می پردازد که اساساً نوع نگاه ما به مقوله کار و اهمیتی که برای آن قائلیم یک مسئله فرهنگی است و از این رو فرهنگ سازی در این زمینه، مقدم بر اقدامات اقتصادی و سیاسی است.

"... کار فرهنگی وقتی صورت می‌گیرد که شما در مواجهه با مردم از نیروهای باوراننده استفاده کنید نه از نیروهای انگیزاننده یا نیروهای وادارنده، هر وقت شما با نیروی باوراننده با مردم مواجه شوید کار فرهنگی صورت می‌گیرد و آن وقت می‌توانید امیدوار باشید که ملتی متفاوت پدید بیاید. البته با کُندی و با تدرج فراوان. مثال خوبی بزنم، تا مردم کار را فقط برای درآمدش دوست دارند (که این در گذشته هم وجود داشته و اکنون هم وجود دارد) اگر منابع اقتصادی کشور ما 10برابر و اگر اقتصاددانان و برنامه‌ریزان اقتصاد کشور ما هم نسبت به الان قدرت فکری و علمی‌شان صدبرابر شود، باز هم اقتصاد ما سامان نخواهد پذیرفت، چرا؟

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ تیر ۹۴ ، ۱۱:۳۲
الهام یوسفی